1. Organizatorul si regulamentul oficial al tombolei

1.1 Organizatorii concursului “Excelenta – un fel de-a fi” sunt:

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Varşovia – Sucursala Floreşti, societate romana, cu sediul in str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, inregistrata la Registrul Comertului din Bucuresti sub nr. J12/3192/2011 CUI: 29501352 Cont: RO 10 BTRL 0130 1202 C659 64XX, deschis la Banca Transilvania, Sucursala Cluj Napoca telefon: 0264 224 200

si

Club Sportiv Winners Tennis Club cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Calvaria fn, nr.de înregistare fiscală CIF 23879309/15.05.2008, având contul RO04BTRL01301205K55134XX deschis la Banca Transilvania Cluj.

1.2 Scopul acestui Regulament este de a stabili conditiile de participare la concursului si modul in care se primesc premiile.

2. Temeiul legal

2.1. Prezentul regulament este conform cu prevederile O.G 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Durata tombolei, aria de desfasurare si dreptul de participare la tombola

3.1 Concursul se desfasura in municipiul Cluj-Napoca in perioada 18 iulie – 12 septembrie 2014.

3.2 Concursul se desfasoara in cadrul competitiilor BT Tennis Cup (18.07.2014-25.07.2014) Cupa de vara Winners 4 (05.09.2014-12.09.2014) si Aegon Tennis Cup (08.08.2014-15.08.2014), organizate de Winners Tennis Club, cu sponsorizare oferita de Companie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial, fiind destinat fotografilor profesionisti si amatori.

4. Mecanismul

4.1. Participantii la tombola vor completa toate campurile obligatorii de pe biletul de tombola, fiind obligati sa pastreze o jumatate din biletul de tombola, iar cea de-a doua jumatate sa o introduca in urna disponbila la sedul Winners Tennis Club. Participantii se vor putea inscrie la tombola in perioda 18 iulie – 12 septembrie 2014, la sediul Winners Tennis Club.

4.2. Tombola se va derula la sediul Winners Tennis Club si va fi promovat pe facebook.com/winnerscluj, respectiv va fi promovat pe facebook.com/AEGON.Romania.

4.3. Participantii vor completa toate campurile de pe biletul de tombola: Nume, Prenume, Adresa, E-mail, Telefon mobil, Numele Copilului si Competitia la care acesta participa. Dupa completare, vor pastra o jumatate din biletul de tombola, iar jumatatea care contine campurile completate o vor introduce in urna disponibila la Winners Tennis Club. Pentru calificarea in tombola, participantii trebuie sa completeze in totalitate si in mod inteligibil campurile de pe bilet. Datele completate trebuie sa coincida cu informatiile din buletin.

4.4. Biletele de tombola vor fi inscrise in concurs pana cel tarziu 12 septembrie, ora 23.59.

4.5. Extragerea castigatorilor va avea loc la sediul Aegon, in data de 21.09.2014, cu ajutorul random.org. La extragere va participa un reprezentant Aegon si un reprezentant Winners Tennis Club.

5. Premii

5.1. Premiile acordate in cadrul tombolei vor consta in trei vouchere valorice, care vor acoperi achizitia de echipament sportiv si o invitatie la Aegon Championship 2015.

6. Desemnarea castigatorilor:

6.1. Participantii îşi dau acordul ca datele sale personale furnizate la înscrierea în Tombola (detaliate in anexa 1 la Regulament) să fie folosite de către Organizator în vederea contactării lor pentru înmânarea eventualului premiu câștigat.

6.2. Datele furnizate de participanţi trebuie să fie corecte şi conforme cu realitatea şi să poata fi confirmate prin actul de identitate prezentat la ridicarea premiului. Acestea vor fi folosite ulterior pentru orice fel de comunicare legată de campanie.

6.3. Câştigătorii vor fi aleşi la data de 21 septembrie 2014, prin tragere la sorţi folosind site-ul www.random.org, numele acestora fiind comunicate dupa validare pe pagina web https://www.facebook.com/AEGON.Romania si facebook.com/winnerscluj.

6.4. Extragerea castigatorilor va avea loc in data de 21 septembrie 2014, in intervalul 09:00 – 17:00, la sediul Organizatorului, str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România, in prezenta doamnei Adela Marchis, Manager de Marketing si Comunicare sau o persoana imputernicita legal de catre aceasta, a unui reprezentant legal Winners Tennis Club si un notar public

6.5. Pentru a asigura acordarea premiului în cazul invalidării unui câștigător, prin necomunicarea adresei poștale și a datelor complete de identificare pentru expedierea premiilor, organizatorul va mai extrage încă 3 câștigători (rezerve) pentru marele premiu (invitatia la Aegon Championship 2015), inca 3 castigatori (rezerve) pentru voucherele valorice. Acestia vor fi premiați numai în cazul invalidării primului câștigător extras, in ordinea extragerii.

7. Validarea castigatorilor

7.1 Organizatorul va verifica prin metode proprii corectitudinea participantilor si ii va descalifica pe cei a caror activitate in cadrul campaniei o considera drept frauda.

7.2 Participantul accepta prin prezentul Regulament faptul ca nu are dreptul la niciun fel de explicatie din partea Organizatorilor in momentul in care acestia considera ca respectivul participant a folosit metode frauduloase. Astfel ca orice tentativa de fraudare atrage dupa sine eliminarea din campanie a participantului in cauza.

7.3 Validarea castigatorului se va face doar pe baza adresei de e-mail, printr-o copie a unui act de identitate si jumatatea de bilet de tombola pastrata. Pentru revendicarea premiului castigatorul trebuie sa raspunda la emailul trimis de Organizator in maxim 5 zile lucratoare de la primirea acestuia.

8. Acordarea Premiilor

8.1 Produsul acordat cu titlu de premiu va fi asigurat de către organizatorul S.C. AEGON Towarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia – Sucursala Floreşti.

8.2. Premiile vor fi expediate pe adresa poștală indicată de către câștigător in biletul de tombola, în termen de maxim 5 zile lucratoare de la data validarii câștigătorului, prin curier. În cazul în care un câștigător desemnat nu comunică adresa poștală pentru expedierea premiului, câștigător va fi desemnat următorul participant ales prin mecanismul prevăzut în Secțiunea 6.

8.3. Un participant la Tombola poate beneficia de un singur premiu in cadrul acesteia. Dreptul asupra premiului nu poate fi transferat unei alte persoane si nu se poate schimba cu contravaloarea acestora in bani.

9. Descrierea premiilor

9.1. Fondul de premiere este compus din suma de 5500 lei net şi este compus din:

– o invitatie la Aegon Championship 2015 (transportul si cazarea sunt asigurate de catre castigator)

– 3 vouchere valorice in valoare de 250 lei fiecare, care pot fi folosite pentru achizitionarea de echipament sportiv; Echipamentul sportive va fi ales in functie de preferinta castigatorului din ofertele disponibile la magazinele Decathlon.

9.2. Valoarea maxima a premiului acordat unui participant este de 4500 RON. Beneficiarii acestora sunt scutiti de plata impozitului aferent acestui venit, conform Art. 77 din Codul Fiscal, Titlul III „Impozitul pe venit”.

10. Protectia datelor personale

10.1. In conformitate cu legislatia in vigoare, Organizatorul este obligat sa faca publice numele castigatorilor si castigurile acordate in cadrul acestui concurs. Lista castigatorilor va fi afisata la sediul Organizatorului.

10.2. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protectia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale participantilor/ castigatorilor la prezentei tombole si sa le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial si legislatiei in vigoare.

10.3. Participantii la concurs, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de interventie asupra datelor (art.14) si dreptul de opozitie (art. 15).

10.4. Prin simpla participare la concurs, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de catre acesta, pentru a informa participantii cu privire la noi produse, oferte, promotii, campanii publicitare si de marketing. La cererea expresa, in scris, a participantilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

11. Taxe si impozite

11.1 In numele fiecarui castigator, Organizatorul Campaniei va vira la Bugetul de Stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii 571/2003 privind Codul Fiscal.

11.2 Organizatorul Campaniei nu este raspunzator de plata altor obligatii financiare legate de premiile oferite, cu exceptia celui de mai sus

12. Incetarea concursului

12.1. Prezentul tombolapoate inceta numai in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentul concurs.

13. Litigii

13.1. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentei tombolase vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

14. Dispozitii finale

14.1. Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii la sediul Organizatorului. Prin participarea la acest concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

14.2. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de catre participanti sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la campanie si care se afla in afara culpei organizatorului.

14.3. Datele personale ale castigatorilor vor ramane in contabilitatea Organizatorului, in conformitate cu prevederile legislatiei fiscale.

14.4. Orice fel de contestatii venite din partea participantilor vor fi trimise prin fax, la nr. 0264224209, e-mail info@aegon.ro sau la sediul organizatorului din Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, etaj.5, localitatea Floresti, Jud. Cluj, Romania, pana cel mai tarziu la data de 30.09.2014, ora 13.00. Solutionarea contestatiei se va efectua de catre comisia care a validat castigatorul in termen de 24 de ore de la data primirii contestatiei si va fi definitiva. Contestatiile trimise dupa aceasta data vor fi considerate tardive si nu vor fi luate in considerare.

12.5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 24 de ore înainte de a intra în vigoare.

Prezentul regulament a fost redactat şi semnat astăzi, 16 aprilie 2014.

Denumirea/Adresa organizatorului

S. C. AegonTowarzystwo Ubezpieczen na Zycie S.A. Varsovia – Sucursala Floresti, str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Et. 5, 407280 Floresti, Cluj, România.